Billede mod nord på Møllehusvej.

Landsbyen Smerup nævnes første gang i historien i 1000-1100 årene. Landbyen blev skriftligt bevidnet i 1310 under navnet Smith-thorp. Læs mere om byens historie i afsnittet "Landsbyen historie".

Billede mod syd på Møllehusvej.

Bortset fra de 7 aktive landbrug uden for byen, tæller selve Smerup by 4 nedlagte landbrug og en god snes ældre huse med omkring 50 beboere i alle aldre. 

VELKOMMEN TIL VORES HJEMMESIDE

Smerup Bylaug blev stiftet på initiativ af en gruppe borgere i novemver 2012. Formålet er at styrke sammenholdet og det sociale fællesskab blandt landsbyens beboere, herunder medvirke ved arrangementer af festlig eller kulturel art.

Bylauget har endvidere til opgave at værne om, samt vedligeholde landsbyens fællesarealer, i den udstrækning det ikke i forvejen bliver udført af Faxe Kommune. Bylauget skal ligeledes fungere som byens talerør over for kommunen og andre offentlige myndigheder, i anliggender af fælles interesse for landsbyen.

Smerup ligger på Sydsjælland og er en landsby i Smerup Sogn på det sydlige Stevns placeret omkring Smerup Kirke (fra o. 1270) og et gadekær. Byen ligger uspoleret mellem Faxe og Store Heddinge ved Stevnsvejen, der forbinder disse to byer. Afstanden til Køge er 25 kilometer. Smerup er kirkeligt anneks til nabobyen Store Spjellerup, men er selv kirkeby for den større landsby Store Torøje.

Busforbindelser er yderst sparsomme og de fleste husstande har egen bil. Nærmeste by med dagligvare-tilbud er Karise (4 kilometer), Faxe og Store Heddinge (hver 10 kilometer).